Τα οφέλη της σωματικής άσκησης σε όλη τη διάρκεια του βίου, συμπεριλαμβανομένης της τακτικής άθλησης και της γυμναστικής, είναι άκρως σημαντικά· μεταξύ άλλων, μει­ώνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, ορισμένους τύπους καρκίνου και διαβήτη, βελτιώνουν τη μυοσκελετική υγεία και τον έλεγχο του σωματικού βάρους, και επηρεάζουν ευεργετικά την ψυχική υγεία και τις γνωστικές διαδικασίες. Η σωματική άσκηση, όπως συνιστάται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), είναι σημαντική για όλες τις ηλι­κιακές ομάδες, και ιδιαιτέρως για τα παιδιά, τους εργαζόμε­νους και τους ηλικιωμένους

Επειδή η σωματική άσκηση αποτελεί προϋπόθεση για υγιή τρόπο διαβίωσης και υγιές ανθρώπινό δυναμικό, συμβάλλει στην ανά­πτυξη, την παραγωγικότητα και την υγεία.