Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, εμπιστευτικό και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά και μόνο στα πλαίσια της στατιστικής ανάλυσης της έρευνας.

Ο χρόνος που θα χρειαστείτε για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι περίπου πέντε λεπτά.

Η συμβολή σας στην επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων για τη συμβολή και το χρόνο σας

 

Πόσο συχνά έχουν συμβεί σε σας τα ακόλουθα κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου;

1. Έχω έρθει στο σπίτι από τη δουλειά πολύ κουρασμένος/η για να κάνω τις απαραίτητες δουλειές του σπιτιού
  • Add your answer

2. Είναι δύσκολο για μένα να εκπληρώσω τις υποχρεώσεις μου εξαιτίας του χρόνου που δαπανώ στη δουλειά
  • Add your answer

3. Το άγχος και η κούραση σχετικά με τις επαγγελματικές ευθύνες πρέπει να μεταφέρονται στο σπίτι;
  • Add your answer

4. Επιστρέφω εκνευρισμένος από τη δουλειά με συνέπεια να συγκρούομαι με την οικογένεια μου
  • Add your answer

5. Το άγχος και η κούραση σχετικά με τις οικογενειακές ευθύνες πρέπει να μεταφέρονται στην εργασία;
  • Add your answer

6. Μου είναι δύσκολο να συγκεντρωθώ στη δουλειά εξαιτίας των υποχρεώσεων του σπιτιού
  • Add your answer

Σας ευχαριστούμε πολύ