Ανάπτυξη δράσεων πολιτισμού
Ενισχύοντας την ταυτότητα των περιοχών δράσης και λειτουργούν ως συγκριτικό πλεονέκτημα συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή....
Περισσότερα
Ανάπτυξη δράσεων eGOVERNMENT
Για την διάχυση της γνώσης και την αξιοποίηση της συλλογικής νοημοσύνης στην επίλυση των προβλημάτων για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης....
Περισσότερα
Ανάπτυξη δράσεων για την προβολή , την προώθηση, των τοπικών αγορών και των τοπικων προϊόντων
Για την σύνδεση των γειτονιών με τις τοπικές αγορές να αυξήσουν τον χρόνο παραμονής του καταναλωτή στους χώρους τους και να επαναλαμβάνουν τις επισκέψεις τους σε τακτά χρονικά διαστήματα ....
Περισσότερα
Ανάπτυξη δράσεων Κοινωνικού Αθλητισμού
Με αθλητικές δραστηριότητες που λειτουργούν ως κοινωνικό αντίδοτο στον ρατσισμό τον κοινωνικό αποκλεισμό την βία και δρουν καταλυτικά στην βελτίωση της δημόσιας υγείας και την προσωπική ανάπτυξη ....
Περισσότερα