Αξιολογώ την ζωή στην πόλη μου

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, εμπιστευτικό και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά και μόνο στα πλαίσια της στατιστικής ανάλυσης της έρευνας.

Ο χρόνος που θα χρειαστείτε για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι περίπου πέντε λεπτά.

Η συμβολή σας στην επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων για τη συμβολή και το χρόνο σας

Σας ευχαριστούμε πολύ

Πόσο ικονοποιημένος-νη είστε από την Ποιότητα Ζωής στην Πόλη σας;

View Results

Loading ... Loading ...

Sorry, there are no polls available at the moment.

Πόσο ικονοποιημένος-νη είστε από την υπηρεσία Καθαρισμού & Φωτισμού της πόλης σας

View Results

Loading ... Loading ...

Πόσο ικονοποιημένος-νη είστε από την υπηρεσία Πρασίνου & Περιβάλλοντος

View Results

Loading ... Loading ...

Πόσο ικανοποιημένος-νη είστε από τις υπηρεσίες Υποδομών ( Τεχνική Υπηρεσία - Πολεοδομία)

View Results

Loading ... Loading ...

Πόσο ικανοποιημένος-νη είστε από τις Σχολικές Υποδομές στην πόλη σας

View Results

Loading ... Loading ...

Πόσσο ικανοποιημένος-νη είστε από τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου σας

View Results

Loading ... Loading ...

Πόσο ικανοποιημένος-νη είστε από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες στην πόλη σας

View Results

Loading ... Loading ...

Πόσο ικανοποιημένος-νη είστε από τις Υπηρεσίες Πολιτισμού στην πόλη σας

View Results

Loading ... Loading ...

Πόσο ικανοποιημένος-νη είστε από τις Υπηρεσίες Αθλητισμού στην πόλη σας

View Results

Loading ... Loading ...