Αξιολογώ την ζωή στην πόλη μου

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, εμπιστευτικό και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά και μόνο στα πλαίσια της στατιστικής ανάλυσης της έρευνας.

Ο χρόνος που θα χρειαστείτε για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι περίπου πέντε λεπτά.

Η συμβολή σας στην επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων για τη συμβολή και το χρόνο σας

Σας ευχαριστούμε πολύ

[poll id=”5″]

[poll id=”2″]

[poll id=”3″]

[poll id=”4″]

[poll id=”6″]

[poll id=”11″]

[poll id=”7″]

[poll id=”8″]

[poll id=”9″]

[poll id=”10″]

ΚΕΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

3 Απριλίου 1770

4 Φεβρουαρίου 1843