Αύξηση επισκεπτών κατά 11,69% στα μουσεία της χώρας μας

Στους Αρχαιολογικούς χώρους, κατά το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2019 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, παρατηρείται αύξηση των επισκεπτών κατά 11,6% και αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 3,6%, ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 9,8%  Αριθμός επισκεπτών Ιανουάριος-Οκτώβριος Μεταβολή 2017 2018 2018 2019 2019/2018 Γενικό σύνολο επισκεπτών (A+B)  16.524.557 18.603.282 16.595.472 18.141.567 9,30% Α. Μουσεία (Γ+Ε) 5.191.781 5.702.211 5.125.526 5.337.727 4,10% Μουσείο Ακρόπολης 1.593.362 1.774.304…