Ανάπτυξη δράσεων
Κοινωνικού Αθλητισμού

Τα οφέλη της σωματικής άσκησης σε όλη τη διάρκεια του βίου, συμπεριλαμβανομένης της τακτικής άθλησης και της γυμναστικής, είναι άκρως σημαντικά· μεταξύ άλλων, μει­ώνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, ορισμένους τύπους καρκίνου και διαβήτη, βελτιώνουν τη μυοσκελετική υγεία και τον έλεγχο του σωματικού βάρους, και επηρεάζουν ευεργετικά την ψυχική υγεία και τις γνωστικές διαδικασίες. Η σωματική άσκηση, όπως συνιστάται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), είναι σημαντική για όλες τις ηλι­κιακές ομάδες, και ιδιαιτέρως για τα παιδιά, τους εργαζόμε­νους και τους ηλικιωμένους

Επειδή η σωματική άσκηση αποτελεί προϋπόθεση για υγιή τρόπο διαβίωσης και υγιές ανθρώπινό δυναμικό, συμβάλλει στην ανά­πτυξη, την παραγωγικότητα και την υγεία.

Τα ποσοστά έλλειψης σωματικής άσκησης παραμένουν απαράδεκτα υψηλά. Η πλειοψηφία των πολιτών δεν ασκείται επαρκώς, ενώ το 60 % δεν αθλείται ή δεν γυμνάζεται, ποτέ ή σπάνια

Η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας κατά τον ελεύ­θερο χρόνο τείνει να παρατηρείται συχνότερα στις χαμηλό­τερες κοινωνικοοικονομικές ομάδες

Η έλλειψη σωματικής άσκησης έχει αναγνωρισθεί ως βασικός παράγοντας κινδύνου πρόωρης θνησιμότητας και ασθενειών

 Οι αρνητικές συνέπειες από την έλλειψη σωματικής άσκησης είναι ευρέως γνωστές, όπως και το σημαντικό άμεσο και έμμεσο οικονομικό κόστος που συνδέεται με την έλλειψη σωματικής άσκησης και τα συναφή προβλήματα υγείας, ειδικότερα σε συνάρτηση με το γεγονός ότι οι περισ­σότερες κοινωνίες γηράσκουν με ταχύ ρυθμό.

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι ο καθιστικός τρόπος ζωής μπορεί να αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την υγεία, ανεξαρτήτως της επίδρασης της σωματικής άσκησης.

ΚΕΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

3 Απριλίου 1770

4 Φεβρουαρίου 1843