Ανάπτυξη δράσεων
Πολιτισμού

Ο Πολιτισμός είναι  βασικός άξονας των περισσοτέρων στρατηγικών σχεδίων των ευρωπαϊκών πόλεων, και λειτουργεί ως “ο μοχλός” για την αστική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή 

Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων για την  διατήρηση των μνημείων υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς με σκοπό την «ενίσχυση της εθνικής ιστορικής μνήμης και προβολή της πολιτιστικής εικόνας» της κάθε περιοχής αλλά και η προστασία και την διάδοση της πολιτιστικής της  κληρονομιάς 

Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της  σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας με σκοπό να  που επιτρέπουν «στους ανθρώπους του πνεύματος και της τέχνης να δημιουργήσουν απρόσκοπτα» 

Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων  και “πολιτικών” οι οποίες προωθούν την ισότιμη πρόσβαση στις τέχνες, και στην πολιτιστική ζωή των περιοχών 

Είμαστε καθημερινά διπλα σας 

Καλεστε μας

ΚΕΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

3 Απριλίου 1770

4 Φεβρουαρίου 1843