Έρευνα αξιολόγησης δραστηριοτήτων

Η συμμετοχή σας στην αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του οργανισμού  μας κάνει ακόμα καλύτερους  

Σε ποιά δραστηριότητα συμμετέχετε;

Κατάρτιση εκπαιδευτών

Αξιολογήστε την διάθεση των εκπαιδευτών

Αξιολογήστε την συμπεριφορά των εκπαιδευτών

Αξιολογήστε την επικοινωνία των εκπαιδευτών με τα παιδιά

Αξιολογήστε την βελτίωση των δεξιοτήτων του παιδιού σας

Αξιολογήστε την δημιουργία κλίματος κοινωνικοποίησης στο πρόγραμμα που συμμετέχει το παιδί σας

Σας ευχαριστούμε πολύ για την αξιολόγησή σας 

ΚΕΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

3 Απριλίου 1770

4 Φεβρουαρίου 1843