Ισορροπία Εργασίας - Οικογένειας

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, εμπιστευτικό και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά και μόνο στα πλαίσια της στατιστικής ανάλυσης της έρευνας. Ο χρόνος που θα χρειαστείτε για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι περίπου πέντε λεπτά. Η συμβολή σας στην επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων για τη συμβολή και το χρόνο σας
 

Πόσο συχνά έχουν συμβεί σε σας τα ακόλουθα κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου;

[democracy id=”3″]
[democracy id=”4″]
[democracy id=”5″]
[democracy id=”6″]
[democracy id=”7″]
[democracy id=”8″]

Σας ευχαριστούμε πολύ

ΚΕΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

3 Απριλίου 1770

4 Φεβρουαρίου 1843