Αμαρυσία Άρτεμις

ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΜΑΚΕΛΗΣ
ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΜΑΚΕΛΗΣ
Αμαρυσία Άρτεμις
Δημαρχείο Αμαρουσίου
Μαρούσι 15124
Ελλάδα
ΚΕΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

3 Απριλίου 1770

4 Φεβρουαρίου 1843