Η Action in Place

Δραστηριοποιείται  με την ανάπτυξη των Τοπικών Κοινωνιών & Οικονομιών στους τομείς του Πολιτισμού του Κοινωνικού Αθλητισμού και του  Τουρισμού αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες  προκειμένου να διαμορφώσουν μια ελκυστική εικόνα και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους  .

Με τον σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών στις περιοχές :

  1. Στην ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού δια μέσω  της Διαβίου Εκπαίδευσης μέσω MOOC (Massive Open Online Courses )  tailor made   (προσαρμοσμένα δηλαδή στις πραγματικές ανάγκες του κάθε place ), με εξειδικευμένη ηλεκτρονική δομή [e-platform] εξ αποστάσεως ασύγχρονης επαγγελματικής  «εκπαίδευσης»  – επιμόρφωσης [on to the spot] στο πλαίσιο του μεθοδολογικού τριπτύχου : Anywhere- Anytime- Anyplace.
  1. Τις Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας Ελεύθερης Πρόσβασης όπως :
  • Η ανάπτυξη πολιτικών συμμετοχικής ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών μέσω δράσεων E- government
  • Η ανάπτυξη πολιτικών εξωστρέφειας αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες με την δημιουργία ηλεκτρονικών Ε-Malls  κ.λπ προσαρμοσμένες τις ανάγκες του κάθε τόπου αλλά   και
  • Η δημιουργία εφαρμογών Aplications οι οποίες δημιουργούν ένα φιλικό περιβάλλον των θεσμών και της  τοπικής οικονομίας προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες των αγορών – στόχων στις οποίες απευθύνεται ο κάθε τόπος
ΚΕΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

3 Απριλίου 1770

4 Φεβρουαρίου 1843