Ανάπτυξη πολιτικών
e-Government

Η δραστηριότητα της Action in Place στον τομέα του E- government εστιάζει στην ανάπτυξη διαδικασιών και e-εργαλείων που να διασφαλίζουν στους πολίτες και τους αντιπροσώπους τους μια ευρεία συμμετοχή στις συζητήσεις και στις διαβουλεύσεις για την λήψη των αποφάσεων σχετικά με την τοπική και την περιφερειακή ανάπτυξη στους τομείς:

Αναπτύσσoυμε  διαδικτυακά εργαλεία όπως τα ηλεκτρονικά Νewsletter, τα RSS feed και κοινωνική δικτύωση για δραστηριότητες που εμπίπτουν στα πεδία των δράσεων της τοπικής κοινωνίας και αφορούν συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού

Αναπτύσσουμε διαδικτυακά εργαλεία για την συμμετοχή των πολιτών σε διαβουλεύσεις δημοσίου χαρακτήρα.

Παρέχουμε  την οργανωτική και  την τεχνική υποστήριξη για τηλεδιασκέψεις, για απευθείας συνδέσεις με συμβούλια και συνέδρια, μέσω τεχνικών  όπως η επιγραμμική διαβούλευση, η ηλεκτρονική συμμετοχή μέσω πλατφορμών, παρέχουμε επίσης την οργανωτική και τεχνική υποστήριξη σε τύπους διαβουλευτικής δημοσκόπησης, αναπτύσσοντας  ηλεκτρονικές  κοινότητες και δίκτυα πολιτών, διαδραστικό e-learning, υποστηρίζοντας έτσι  τον πολιτικό  διάλογο  και όλες τις διαδικασίες που  στηρίζουν και διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο αλλά και  περιφερειακό επίπεδο

Αναπτύσσουμε διαδικτυακά εργαλεία για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο πλαίσιο forum όπου ανταλλάσσονται ιδέες και απόψεις των πολιτών και των συμμετεχόντων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Action in Place.

Αναπτύσσουμε επίσης ηλεκτρονικές κοινότητες στις οποίες διευκολύνεται η δικτύωση και η ενημέρωση για εξειδικευμένα θέματα εκπαίδευσης αλλά και πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Η ευαισθητοποίηση μέσω της συσσωμάτωσης των κοινωνικών δικτύων σε ενιαίο σχήμα, το οποίο παρέχεται σε mobile μορφή, δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες που συμμετέχουν να έχουν μια εποπτική εικόνα για το τι γίνεται στη τοπική κοινωνία.

Αναπτύσσουμε διαδικτυακά εργαλεία με σκοπό την υποστήριξη της συμμετοχής των πολιτών σε εθελοντικά σχήματα και δράσεις και δημιουργούνται συνενώσεις πολιτών διαδικτυακού χαρακτήρα με σκοπό την κοινωφελή δράση.

Αναπτύσσουμε  διαδικτυακά εργαλεία με σκοπό την αξιολόγηση δράσεων της τοπικής κοινωνίας από τους πολίτες η τους άμεσα εμπλεκόμενους.

Με το υπόβαθρο αυτό δημιουργείται η ανατροφοδότηση [feedback] από τους πολίτες στα κέντρα λήψης αποφάσεων και αντίστροφα.

Είμαστε καθημερινά διπλα σας 

Καλεστε μας

ΚΕΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

3 Απριλίου 1770

4 Φεβρουαρίου 1843