Σεμινάρια

Η σημασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

Η ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού αποτελεί μια διαδικασία συνεχούς αύξησης της γνώσης, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των ανθρώπων σε μια κοινωνία.
Σε οικονομικούς όρους, θα μπορούσε να περιγραφεί ως η συνεχής αύξηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και ως μια αποδοτική επένδυση στον δυναμισμό μιας οικονομίας.
Όλες οι οικονομικές δραστηριότητες εμπλέκουν τον ανθρώπινο παράγοντα ο οποίος είτε ελέγχει, είτε διευθύνει, είτε οργανώνει, είτε μεγιστοποιεί τους ήδη υφιστάμενους παράγοντες της παραγωγικής διαδικασίας.
Ο σκοπός μας είναι η επένδυση στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση ως το κλειδί για την μετάβαση από το ένα επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης στο άλλο. Η επένδυση αυτή μεταφέρει το μήνυμα: οι κοινωνίες μαθαίνουν να βγαίνουν από την κρίση μέσω της μάθησης που εκτείνεται πέρα από τη παρούσα κατάσταση οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
Ακόμη και οι πλούσιες – ανεπτυγμένες κοινωνίες έχουν ανάγκη να δημιουργούν τις απαραίτητες συνθήκες για δημιουργικότητα και καινοτομία ώστε να γίνονται ολοένα και πιο ανταγωνιστικές.      Οι κοινωνίες αυτές θεμελιώνονται στη βιομηχανία και στη τεχνολογία της γνώσης.
Η πηγή κάθε πλούτου είναι η ανθρώπινη γνώση, είτε προσαρμόζεται σε δραστηριότητες που υφίστανται ήδη στην κοινωνία είτε προωθούν την καινοτομία

  • Marketing για προϊόντα και υπηρεσίες ομορφιάς
  • Mobile Marketing
  • Marketing Αγροτικών Προϊόντων
  • Επικοινωνία, Τουριστική Προβολή και Δραστηριότητα, Πολιτιστικά Δρώμενα
  • Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Δράσεων Μέσω Internet και Social Media
  • Tourism and Digital Tools: Σχεδιασμός και Διαχείριση Ιστοσελίδας, Ψηφιακό Marketing
  • Πολιτιστικός Τουρισμός
  • Οργάνωση & Διοίκηση Τμήματος Υποδοχής Ξενοδοχειακής Επιχείρησης
  • E-Tourism: Συναλλαγές στο διαδίκτυο & τουρισμός
  • Digital Culture: Ψηφιακός Πολιτισμός και Πολιτισμική Τεχνολογία

"Οι δεξιότητες του ανθρώπινου παραγωγικού δυναμικού μιας χώρας , μια περιφέρειας μιας τοπικής κοινωνίας και η ποιότητα των υποδομών της είναι οι παράγοντες που την καθιστούν μοναδική και ελκυστική, στην παγκοσμιοποιημένη πια οικονομία."

Η ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού αποτελεί μια διαδικασία συνεχούς αύξησης της γνώσης, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των ανθρώπων σε μια κοινωνία.
Σε οικονομικούς όρους, θα μπορούσε να περιγραφεί ως η συνεχής αύξηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και ως μια αποδοτική επένδυση στον δυναμισμό μιας οικονομίας.
Όλες οι οικονομικές δραστηριότητες εμπλέκουν τον ανθρώπινο παράγοντα ο οποίος είτε ελέγχει, είτε διευθύνει, είτε οργανώνει, είτε μεγιστοποιεί τους ήδη υφιστάμενους παράγοντες της παραγωγικής διαδικασίας.
Ο σκοπός μας είναι η επένδυση στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση ως το κλειδί για την μετάβαση από το ένα επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης στο άλλο. Η επένδυση αυτή μεταφέρει το μήνυμα: οι κοινωνίες μαθαίνουν να βγαίνουν από την κρίση μέσω της μάθησης που εκτείνεται πέρα από τη παρούσα κατάσταση οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
Ακόμη και οι πλούσιες – ανεπτυγμένες κοινωνίες έχουν ανάγκη να δημιουργούν τις απαραίτητες συνθήκες για δημιουργικότητα και καινοτομία ώστε να γίνονται ολοένα και πιο ανταγωνιστικές.      Οι κοινωνίες αυτές θεμελιώνονται στη βιομηχανία και στη τεχνολογία της γνώσης.
Η πηγή κάθε πλούτου είναι η ανθρώπινη γνώση, είτε προσαρμόζεται σε δραστηριότητες που υφίστανται ήδη στην κοινωνία είτε προωθούν την καινοτομία
Οι δεξιότητες του ανθρώπινου παραγωγικού δυναμικού μιας χώρας , μια περιφέρειας μιας τοπικής κοινωνίας και η ποιότητα των υποδομών της είναι οι παράγοντες που την καθιστούν μοναδική και ελκυστική, στην παγκοσμιοποιημένη πια οικονομία.